For erhvervsvirksomheder

Home / For erhvervsvirksomheder

misbruger-1024x492Er du erhvervsleder, og har en medarbejder, du godt vil forsøge at hjælpe ud af et stofproblem eller et alkoholproblem, er det værd at vide noget om, hvordan det foregår på Narconon Europa.

Narconon Europas tilbud tager udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger og ressourcer og søger at placere udfordringer og forventninger i overkanten af, hvad han eller hun umiddelbart kan honorere, på ethvert tidspunkt i forløbet. Der arbejdes individuelt og i gruppe.

Det foregår i hverdagen, gennem samvær og fælles aktiviteter, der udvikler og styrker selvværd og ansvarlighed.

Fra starten inddrages man i beslutninger om egen situation og informeres om ens forpligtigelser i forhold til fællesskabet, ligesom man deltager aktivt i, hvad man kan kalde en helt almindelig hverdag.

På ejendommen er der tennisbane, basketball-bane, beach volleyball-bane og arealer med skov, græsplæner, blomsterbede og mulighed for at dyrke egne grønsager på i alt 56.000m2. Indendørs er der billard, motionsrum, sauna, pejserum, opholdsstuer og fællesrum til socialt samvær.

Efterbehandlingen består af coaching omkring de situationer, der stadig kan være i personens hjemlige omgivelser. Der kan opstilles målsætninger med tilhørende planer for forskellige forhold i familien, på arbejdet, omkring parforhold og alle andre situationer, der specifikt har med én at gøre. Det kan være at finde et nyt sted at bo eller et nyt netværk og med opfølgning på de konkrete planer for at nå de opstillede mål.

Alle har eneværelse med bad og toilet. Den tidligere kursusejendom for Arbejdsgiverforeningen er totalt nyrenoveret i 2015.

Køkkenet har meget fokus på sund, varieret og velsmagende mad med 2 kokke ved roret.