Kommunikation og Perception

Home / Kommunikation og Perception


Kommunikation og perception

Kommunikation og ens forhold til omgivelserne gennem brug af sanserne.
Her lærer studenten først yderligere om kommunikation – ikke kun grundlæggende kommunikation sokommm i starten af programmet – men sådan at evnen til at kunne klare enhver situation m
ed kommunikation alene i omgangen med andre mennesker. Man arbejder sammen med en anden studerende og med en kursusleder, der følger med i. hvad der sker. De

r bruges en række øvelser, der frembringer forudsigelige erkendelser om en selv og ens liv. En større evne til at rette opmærksomheden udad mod omgivelserne her og nu opnås. Stoffer har en tendens til at fastholde en persons opmærksomhed i fortiden. Selv om vedkommende er kommet af stofferne, er der stadig en tendens til at ryge tilbage og sidde fast i fortiden, især under stressede situationer eller under pres. Ethvert menneske oplever almindeligvis dette mange gange i sit liv, men når det sker, er det vigtigt, at man er til stede her og nu for på den måde bedst muligt at kunne håndtere situationen, som den er lige nu, i stedet for at forsøge at håndtere noget indbildt. Gennem øvelserne forøger personen sin evne til at kunne færdiggøre en handling – med andre ord opnå at få kontrol over sine egne omgivelser ved at kunne komme i gang med, udføre handlingerne og få afsluttet enhver opgave.