Misbruger

Home / Misbruger

misbruger-1024x492Er du misbruger og er dit eget ønske at få en ny tilværelse uden stoffer eller alkohol efter et ophold på Narconon Europa, er det måske godt at vide, hvordan vi arbejder.

Vi vægter respekt for den enkelte meget højt. Det er vigtigt at din integritet og dit råderum respekteres. Retten til at være sig selv er vigtig, såvel som at lære at have respekt for andre mennesker.

Vi forsøger at have en så høj grad af tillid det er muligt uden at være naive, på den måde at vi overholder aftaler, så vi kan regne med hinanden. På den måde får du muligheden for at arbejde med problemer og følelser.

Vi skaber de trygge rammer, der skal til som en af grundstenene i arbejdet med sig selv. Du har formentlig  brug for en hverdag i et stykke tid, hvor varme og positive oplevelser er til stede og du ikke behøver involvere dig alle mulige bekymringer.

Vi stiler efter, at der i miljøet er den nødvendige omsorg og opmærksomhed på dine behov.

At have sin fri vilje og kunne bestemme over sig selv, er en vigtig del af at udvikle sig hen imod en god tilværelse. Vi spænder et sikkerhedsnet under dig og hjælper dig med at blive i stand til at blive selvkørende på alle livets områder.

Efterbehandlingen består af coaching omkring de situationer, der stadig kan være i personens hjemlige omgivelser. Der kan være målsætninger med tilhørende planer for forskellige forhold i familien, på arbejdet, omkring parforhold og alle andre situationer, der specifikt har med én at gøre. Det kan være at finde arbejde, et sted at bo eller et brugbart netværk med en konkret plan at nå disse mål.

På ejendommen er der tennisbane, basketball-bane, beach volleyball-bane og arealer med skov, græsplæner, blomsterbede og mulighed for at dyrke egne grønsager på i alt 56.000m2. Indendørs er der billard, motions rum, sauna, pejserum, opholdsstuer og fællesrum til socialt samvær.

Alle har eneværelse med bad og toilet. Den tidligere kursusejendom for Arbejdsgiverforeningen er totalt nyrenoveret i 2015.

Køkkenet har meget fokus på sund, varieret og velsmagende mad med 2 kokke ved roret.