Narconon programmet

Home / Narconon programmet

Narconon Europa har som målsætning, at en stof- eller alkoholmisbruger oplever sit ophold som en tid, hvor der sker betydelige og positive ændringer i tilværelsen.

Når man er startet på at lægge stofferne bag sig, er man hverken bruger eller tilsvarende, men kort og godt studerende, hvor en livsstil med at være høj på stoffer udfases og erstattes med lysten til at være høj på livet.

Narconons program består af 7 klart adskilte trin.

De tre første trin udgør tilsammen en meget væsentlig del af programmet. De drejer sig om de mere fysiske aspekter af misbruget. Her bruges viden fra det naturmedicinske fagområde til at eliminere stoffernes sløvende og giftige påvirkning af kroppen.

På det 3. trin kommer den studerende ind i en fase, hvor evnen til igen at tænke klart og rationelt forøges, så han eller hun bliver i stand til at tilegne sig viden og få lyst til et liv uden stoffer. Det er vigtigt for at gennemføre programmets efterfølgende trin.

På de resterende trin uddanner personen sig i at håndtere aspekter af livet, som er relevante for en, der har været ude i et misbrug.

Til sidst rettes der op på selvværd, skyldfølelse og depression, som almindeligvis forfølger en misbruger. Narconon programmet kan således siges at være banebrydende med sin gennemtestede måde at klare problemerne på og få folk tilbage i en normal tilværelse.

Programmet er udviklet af humanisten L. Ron Hubbard.