Om os

Home / Om os

Vi arbejder med et udgangspunkt i det hele menneske, for at kunne genskabe personens identitet og egen selvforståelse. Dette er en forudsætning for at gøre op med sin fortid og for at kunne handle mere hensigtsmæssigt i sin fremtid.

Narconon-programmet er et medicinfrit, præcist trinvist opbygget program, som tager alle sider af afhængigheden i betragtning for at kunne hjælpe den enkelte med at overvinde de negative påvirkninger personen selv og hans eller hendes relationer oplever.

Kognitiv tilgang

Den kognitive metode, er med til at øge bevidst om adfærd, tanke – og handlemønstre. Det synliggøres, hvilke tanker, følelser og kropsfornemmelser der opstår i forskellige situationer, hvor den studerende enten vælger at ryge hash eller tage stoffer samt situationer, hvor der vælges fra. Målet er at få genoprettet personens integritet således, at der kan tages fornuftige fremtidige valg og løsningsstrategier uden brug af stimulerende stoffer.

Vi vil i behandlingen undersøge de situationer, som for den studerende udløser stoftrang – og undersøge/udfordre de tanker, følelser og leveregler, som for den enkelte kan være årsagen til, at stofforbruget opretholdes.