Pårørende

Home / Pårørende

Pårørende-1024x491Er du pårørende til en, der gerne vil ud af et misbrug, det være sig stoffer eller alkohol er det værd at vide noget om hvordan det foregår på Narconon Europa.

Vi har som udgangspunkt, at et menneskes personlighed er påvirkelig og bevægelig. Den forandres og udvikles i takt med, at man opbygger kontakt med andre mennesker, eller at man bryder kontakten eller der sker andre ting i ens tilværelse. Det drejer sig om, hvordan ens indre liv med følelser, tanker og fantasier – bevidste eller ubevidste – spiller sammen med de ydre påvirkninger.

Der bruges en bred vifte af metoder, i det daglige arbejde hos Narconon Europa, med den fællesnævner, at anerkendelse af den enkelte og hans eller hendes fremskridt er vigtigt i arbejdet. Selvværd og selvrespekt prioriteres højt.

Når man anerkender et andet menneske, tager man afsæt i dennes verden med dertil hørende normer og værdier. At anerkende er at acceptere, at min verden er anderledes end din, og at ”mening” ikke  nødvendigvis er det samme for mig som for dig. At anerkende er at møde andre med en tro på, at de har noget særligt at bidrage med og at de har gode grunde til at gøre hvad de gør. Anerkendelse er at respektere den andens meningsfuldhed, kompetencer, indsats, bidrag, tilstedeværelse, overvejelser, holdninger, erfaringer, synspunkter, små og store succeser, afværgelse af katastrofer, nysgerrighed og bevæggrunde.

Vi tilstræber således, at menneskesyn, værdigrundlag og praksis er uløseligt forbundne begreber. Der skal være overensstemmelse mellem, hvad vi siger, og hvad vi gør. Dermed bliver begreber som respekt, tillid, ligeværd, tryghed, omsorg, anerkendelse og selvbestemmelse grundlæggende værdier for os.

Vi forsøger at have en så høj grad af tillid, det er muligt uden at være naive, på den måde, at vi overholder aftaler, så vi kan regne med hinanden. På den måde får den enkelte muligheden for at arbejde med problemer og følelser.

Narconon Europas tilbud tager således udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger og ressourcer og søger at placere udfordringer og forventninger i overkanten af, hvad han eller hun umiddelbart kan honorere, på ethvert tidspunkt i forløbet. Det gøres individuelt og i gruppe.

Det foregår i hverdagen, gennem samvær og fælles aktiviteter, der udvikler og styrker selvværd og ansvarlighed.

Fra starten inddrages man i beslutninger om egen situation og informeres om ens forpligtigelser i forhold til fællesskabet, ligesom man deltager aktivt i, hvad man kan kalde en helt almindelige hverdag.

På ejendommen er der tennisbane, basketball-bane, beach volleyball-bane og arealer med skov, græsplæner, blomsterbede og mulighed for at dyrke egne grønsager på i alt 56.000m2. Indendørs er der billard, motions rum, sauna, pejserum, opholdsstuer og fællesrum til socialt samvær.

Alle har eneværelse med bad og toilet. Alt er nyrenoveret.

Køkkenet har meget fokus på sund, varieret og velsmagende mad med 2 kokke ved roret.