Værdighed og ansvarlighed

Home / Værdighed og ansvarlighed

På dette kursus genopfriskes de moralbegreber, man under misbruget mistede. Kurset handler om, hvordan man vurderer, hvad der er rigtigt og forkert. Det handler om sund fornuft og om konsekvenser for en selv såvel som for ens omgivelser, når man tilsidesætter sin sunde fornuft og fornemmelse for rigtigt og forkert. Efter at have gennemgået teorien, begynder studenten at skrive sine tidligere begåede skadelige handlinger ned. Det bliver læst igennem af en medarbejder og således delt med et andet menneske. Det medfører en stor lettelse. Det står studenten frit for, om han vil makulere dem bagefter.

Når man har begået skadelige handlinger og ikke fået dem skrevet dem ned og delt dem med et andet menneske endnu, går man til stadighed rundt med dårlig samvittighed og føler sig skidt tilpas, der hvor de skadelige handlinger blev begået. Får man den rigtige anerkendelse for at få gjort rent bord og tage ansvar for dem giver det en kæmpe lettelse. På dette kursus rehabiliteres evnen til at være ansvarlig.